Subvencije

Nepovratna sredstva za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 6SUB-OB11 (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/10)Polno besedilo javnega razpisa …več

- Subvencije za vgradnjo solarnih sistemov …več
-
Subvencije za vgradnjo toplotnih črpalk …več
-
Subvencije za vgradnjo kotlov na lesno biomaso …več

 

Kdo lahko prejme državne nepovratne subvencije?

Za prejem nepovratne subvencije lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

  • Lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva ali solastniki s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju lastnik)
  • Ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika, z njegovim pisnim dovoljenjem
  • Najemnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote  v večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika in pod pogojem, da bo udeležen pri financiranju naložbe.

Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali pridobiti nepovratna sredstva.

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ni komentarjev

Odgovori

© 2013 Tošnjak d.o.o. Galičeva ulica 28, 1000 Ljubljana, 01/518 42 05